Beroepscode voor acupuncturisten

Als TCG therapeut houd ik mij aan de beroepscode van de beroepsvereniging. Hierdoor mag je van mij als acupuncturist de hoogste mate van kwaliteitsdienstverlening en juiste uitoefening van dit vakgebied verwachten. 

De belangrijkste punten van mijn beroepscode:

  • Verplichte geheimhouding van al datgene wat bij uitoefening van ons beroep ter ore is gekomen ten aanzien van de cliënt. Slechts indien de belangen van de cliënt ermee gediend zijn, mogen wij, uitsluitend na (schriftelijke) toestemming, van deze vertrouwelijke gegevens mededeling doen aan derden. De cliënt moet er kennis van kunnen nemen wat over hem wordt doorgegeven.
  • Dossier en het gegevensbestand is zo ingericht en wordt beheerd dat geheimhouding van de inhoud verzekerd is.
  • Werken in een schone, hygiënische ruimte.
  • Steriele en hygiënische materialen gebruiken.
  • Steriel verpakte naalden gebruiken voor éénmalige gebruik.
  • Vakkennis op peil houden, daardoor mogelijk om hulp en adviezen van goed kwaliteit te geven.
  • Cliënten worden zonder onderscheid des persoon behandeld.
  • Spoedeisende gevallen worden met voorrang behandeld, collega wordt ingeschakeld indien eigenhandige behandeling niet mogelijk is

Wil jij weer klachtenvrij kunnen genieten van je leven?

Laten dan we samen bekijken hoe we je klachten vrij kunnen krijgen!