Werkwijze


Intake & eerste behandeling

Je kunt online 24 uur per dag je intake & eerste behandeling plannen. Daarna volgt een bevestiging per e-mail met daarin een download link met een kort intake formulier. Vul het formulier in en neem het mee naar je eerste afspraak. Met dit intakeformulier hebben we dan een groot deel van de intake al gehad, zodat we tijdens onze eerste afspraak sneller kunnen beginnen met de behandeling. Op de eerste afspraak nemen we binnen 20 minuten nog een aantal aanvullende vragen door. Hierin worden de klacht(en) besproken, de medische voorgeschiedenis, eventuele gebeurtenissen die tot de klachten geleid hebben en het emotioneel welzijn. Je bent er altijd vrij in welke vragen je wel, niet of later wilt beantwoorden. De volledigheid van de antwoorden komt de diagnose alleen maar ten goede. Aansluitend volgt er een pols- en tong diagnose. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld hoe het met de energiebalans zit in de verschillende organen en meridianen, en wordt er een behandelplan opgemaakt. En kunnen we beginnen aan de acupunctuurbehandeling.
De eerste intake zal altijd worden gecombineerd met een eerste acupunctuurbehandeling. Hierdoor kunnen we direct al een begin maken met het verbeteren van je klacht of probleem. Het is belangrijk dat je je tijdens de intake en behandeling veilig en ontspannen kan voelen. Geef daarom altijd aan wat je als wel of niet prettig ervaart zodat ik daarmee rekening kan houden.

De acupunctuur behandeling
Bij de behandelingen hoef je bijna nooit al je kleding uit te doen. Vaak zijn de behandelingen gericht op een specifiek gedeelte van het lichaam, waardoor alleen de betreffende kleding uitgetrokken kan worden. Uitkleden tot aan het ondergoed is gebruikelijk. Op de behandeltafel dek ik het lichaam zoveel mogelijk af met zachte handdoeken. Voel je er hier toch niet fijn bij, dan kunt je dat aangeven tijdens of voorafgaande aan de behandeling. Voor en tijdens de behandelingen kan ik je ten alle tijden precies uitleggen wat ik doe, wanneer ik iets ga doen en waarom ik bepaalde dingen doe.
Tijdens de behandeling zelf worden steriele wegwerp naaldjes in de acupunctuurpunten geplaatst. Dit prikje voel je een klein beetje, het kan een soort elektrisch schokje geven, een tinteling of dof zwaar gevoel. Dit gevoel is snel weer weg en niets om bang voor te zijn en is tevens het teken dat het zijn werk doet. De naaldjes blijven zo’n 20 à 30 minuten in de huid staan. Naast de naaldjes maak ik aanvullend gebruik van moxa op acupunctuurpunten die lokaal warmte en energie afgeven. Voor het verwarmen van grotere gebieden maak ik gebruik van een moxalamp die een weldadige diepe warmte afgeeft. Soms maak ik aanvullend gebruik van cupping om plaatselijk of in een gebied de doorbloeding en energiestroom te verbeteren. Afhankelijk van de klacht krijg je tevens levensstijl, voeding- of bewegingsadviezen die het genezingsproces kunnen ondersteunen.

Vervolg behandelingen
Bij iedere volgende behandeling hebben we een kort gesprek over de ontwikkelingen na de vorige behandeling, om zo te bepalen of de behandeling aangepast moet worden, dit weer aan de hand van de pols- en tongdiagnose, mijn observaties en de reactie op de behandeling daarvoor.
Zo is geen enkele behandeling hetzelfde en elke behandeling zal specifiek op jou als persoon, je klacht, je gevoeligheid en op je vooruitgang worden aangepast. Zo ontvangt je de meest effectieve behandeling, omdat deze volledig op jezelf en op je klacht aansluit.

Reactie op de behandeling
Sommige mensen worden erg moe van de behandeling en anderen merken na de behandeling veel dorst dan wel een toename van hun klachten voor de eerste 24-36 uur waarna verbetering optreedt. Het is van belang enige tijd in te plannen zodat het lichaam de ruimte krijgt het zelfgenezende vermogen aan te spreken. Verder is het belangrijk dat je genoeg drinkt en intense activiteit op fysiek, emotioneel en mentaal niveau de eerste 24 uur vermijdt. Houd voor jezelf bij, in de dagen na de behandeling, welke veranderingen je waarneemt. Deze bespreken we dan tijdens de vervolgafspraak.

Resultaat van de behandelingen
Wanneer je drie behandelingen hebt gehad zal het resultaat zichtbaar en voelbaar moeten zijn. Dit zullen we samen evalueren en op basis hiervan eventueel afspraken maken voor vervolgbehandelingen.  Je bent altijd gerechtigd om de behandelingen stop te zetten en je zit nooit vast aan een bepaald aantal behandelingen.

Pols diagnostiek

Tong diagnostiek

Moxa therapie

Cupping

Ooracupunctuur

Acupunctuur

Wil jij weer klachtenvrij kunnen genieten van je leven?

Laten dan we samen bekijken hoe we je klachten vrij kunnen krijgen!